CBCT

Mit kell tudni róla?

A 3D CBCT egy speciális digitális röntgen leképezési módszer, melyet a fogászat, a szájsebészet és implantológia, orthodontia, a prothetika, parodontológia és dento-maxillo-facialis radiológusok elvárásainak figyelembe vételével az alsó-felső állcsont és a fogak vizsgálatára fejlesztettek ki.

cbct

A 3D CBCT készülék egy röntgensugárforrásból, és egy vele szemben kényszerkapcsolatban levő detektorból áll. A beállítástól függően 10-40 másodperc alatt végez 360 fokos körmozgást a páciens feje körül, működése ilyen szempontból hasonló a panoráma készülékekhez. Összehasonlítva a hagyományos computer tomográf készülékkel, ahol a 360 fokos körbeforgás során a leképezés rétegenként valósul meg, a CBCT kúpalakban széttérő röntgensugárnyalábbal kétdimenziós képek sorozatát készíti el, és ebből hoz létre számítógépes programja segítségével egy háromdimenziós adatbázist.

A 3D CBCT azonban nem exponál folyamatosan, mint a hagyományos CT, hanem csupán adott szögértékeknél (egy átlagos 20 másodperces scannelés esetén csupán 3,5 másodperc a nettó expozíciós idő). Ezért a hagyományos CT felvételek 1200-3300 µS sugárdózisával szemben a CBCT csak 68 µS dózissal terheli a pácienst – aminek a jelentősége ma már mindannyiunk számára első rendű.

Másik fontos eltérés a két készülék között, hogy bár a hagyományos CT-vel a leképzett szeleten belül nagy felbontás érhető el, az egyes szeletek vastagsága aránytalanul nagy (1 mm) lesz. Ezzel ellentétben a Cone Beam CT-nél a képalkotás során a detektor pixeljei mind horizontális, mind axiális irányban azonos méretűek, ezáltal a voxel kocka alakú, azaz izotrópikus, így a leképezés a tér mindhárom irányában azonos felbontású lesz.